HPM Dashboard

Henkilöstötuottavuus

Henkilöstötuottavuus

Henkilöstötuottavuus on tärkeä osa tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämistä yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa. Henkilöstötuottavuuden rinnalla tuottavuuteen vaikuttavat mm. teknologiset kehitysaskeleet, yrityksen kilpailutilanne ja rahoitusmarkkinoiden toimivuus.

Henkilöstötuottavuus on tieteellisesti määritetty koostuvaksi ihmisten osaamisen, motivaation ja työkyvyn tulona (Aura, Ahonen, Hussi 2015, linkki). Näin henkilöstötuottavuus muodostaa ikään kuin kuution, jonka tilavuus kuvaa sen tasoa. Edellä mainitussa tutkimuksessa analysoitiin henkilöstötuottavuuden viitearvot ja testattiin mittausmenetelmän luotettavuus.

Yllä mainitussa rakennusalan yrityksistä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin henkilöstötuottavuuden tärkein ominaisuus – se nostaa yrityksen käyttökatetta. Hyvä henkilöstötuottavuus nosti käyttökatetta 50 % ja huono laski sitä saman 50 %. Tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ja käytännössä heikon henkilöstötuottavuuden yritykset tekivät 0-tuloksen ja hyvän henkilöstötuottavuuden yritykset erinomaisen tuloksen.

Henkilöstötuottavuus mitataan henkilöstökyselyllä, jossa arvioidaan omaa ammatillista osaamista ja työhön vaikuttamisen mahdollisuuksia, omaa motivaatiota ja sitoutumista, sekä koettua työkykyä. Kysely on helppo toteuttaa ja se voidaan toistaa 2-3 kuukauden välein, jolloin se palvelee todellisena johtamisen välineenä.

Henkilöstötuottavuus tukee siis taloudellista tulosta ja on siten oleellinen osa johtamisen ketjua. Johtamisen ketju on rakennettu tutkijaryhmä Ossi Aura. Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen vuosina 2009-2016 tekemien tutkimusten tulosten pohjalta (linkki, sivu 71). Henkilöstötuottavuutta tukee hyväjohtajuus, joka taas saavutetaan hyvän johtamisen kautta. Tämä kokonaisuus on tärkeä hahmottaa, se mahdollistaa hyvät tulokset kestävällä pohjalla.