HPM Dashboard

Tiedolla parempaan tulokseen

Uusi, ainutlaatuinen HPM Dashboard -palvelu parantaa yritysten tuloksia henkilöstötuottavuutta kehittämällä. Palvelu paneutuu ihmisten motivaation, osaamisen ja työkyvyn tukemiseen ja sen kautta tuloksen parantamiseen kestävällä tavalla. HPM Dashboard tuo reaaliaikaiset henkilöstömittarit johdon agendalle – näin se mahdollistaa johtamisen uudistumisen.

HPM Dashboard on henkilöstötuottavuuden johtamisjärjestelmä, jossa tieteelliset analyysit ja niiden tulkinnat varmistavat kehittämiselle liiketoimintaa tukevat tavoitteet. Palvelussa tuetaan johdon kestäviä päätöksiä tiedon ja omakohtaisen sitoutumisen kautta. Henkilöstötuottavuutta kehitetään asiakaskokemuksen ja talouden tavoitteita tukien.

HPM Dashboard sitoo yhteen henkilöstön kehittämisen ja liiketoiminnan osaamisen nykyaikaiseen helposti johdettavaan muotoon. Mittariston yhdistäminen liiketoiminnan tunnuslukuihin mahdollistaa henkilöstötuottavuuden reaaliaikaisen johtamisen. HPM Dashboard tuo tulosta johtamisen ja henkilöstötuottavuuden kautta.

HPM Dashboard